Valikko

Ympäristöohjelmamme

Ympäristöohjelmamme

Pyrimme ympäristöohjelmallamme kestävään kehitystalouteen kierrätysajatuksen avulla.

Noudatamme voimassaolevia lakeja ja asetuksia. Tuotevalikoimamme ympäristöä säästävät raaka-aineet, valmistus ja jakelu takaavat tuotteiden uusiokäytön ympäristöystävällisellä tavalla.

Parantaaksemme toimintaamme noudatamme ympäristökysmyksissä vireillä olevaa tutkimus-ja kehitystyötä.

Parannamme jatkuvasti osaamistamme ja vaadimme alihankkijoilta ympäristöystävällisempää toimintaa, materiaali ja tekniikka on perustana vahvistamaan ja seuraamaan ympäristöohjelmamme toteutumista

Tällä tavalla ehkäisemme ympäristön saastumista. Ympäristöohjelmamme on elävä todiste työntekijöille, toimittajille ja asiakkaille ympäristöasioihin suuntautuneesta päämäärästä.

Markaryd, Sweden 2013-04-15

ISO- sertifikaatit

Laatusertifiointi ISO 9001:2008 ja ympäristösertifi- ointi ISO 14001:2004 mukaisesti. Tämä osoituksena siitä, että voitte luottaa lupaamaamme laatuun.

The Global Compact

Puheessaan The World Economic Forumissa 31. 1.1999 YK:n pääsihteeri Kofi Annan kehoitti yritysjohtajia osallistumaan kansainväliseen aloitteeseen, The Global Compact.

Aloitteen tavoitteena on saattaa yksityissektorin yhteen YK-järjestöjen, ammattiyhdistyksen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tukemaan ja toimimaan ihmisoikeuksien, työympäristön ja ympäristön sekä anti-korruption puolesta.

Tavoitteena on edistää vastuullista yrityskulttuuria ja kannustaa liike-elämää mukaan ratikaisemaan globalisaation ja kestävän kehityksen haasteita.

Osana Takkt organisaatiota Gerdmans on sitoutunut kannustamaan ja edistämään The Global Compact aloitetta.

Lisätietoa Takkt organisaation sitoutumisesta www.takkt.com Sustainability Report linkin kautta.

Lisätietoa YK:n Global Compact aloitteesta löydät linkistä www.unglobalcompact.org

PEFC

Gerdmans Oy:n yli 500-sivuisessa luettelossa esittelemme tuotteitamme kaksi kertaa vuodessa. Siinä on paljon paperia, mutta se saadaan valvotusti sertifioiduista metsistä.

PEFC "Programme for the Endoresement of forest Certification schemes" on kansainvälinen metsien sertifiointia tukeva ohjelma.

PEFC-systeemi tuottaa alueellisia metsäraportteja, jotka luovat pohjan kestävälle metsänhoidolle. Raportit mahdollistavat metsien uudelleen istuttamisen kestävän kehityksen näkökulmasta ja kehittää jatkuvasti näitä pyrkimyksiä.

245 miljoonaa hehtaaria metsäpinta-alaa on tänä päivänä sertifioitu PEFC:n mukaan. Tällä taataan, että ainoastaan kestävän kehityksen periaatteella kasvatetut metsät käytetään.

Käytämme PEFC-paperia, jotta jokainen voi hyvällä omallatunnolla pitää luetteloamme käsissään sekä kokea metsiemme monimuotoisuuden myöskin tulevaisuudessa.