Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Gerdmansin tulee olla itsestään selvä valinta moderneissa ja toiminnallisissa työpaikoissa. Kattavan sisustus- ja lisävarustevalikoiman sekä hyvän asiakaspalvelun avulla, Gerdmans toimittaa parempia työympäristöjä yrityksille Pohjoismaissa. Pyrimme varmistamaan, että tuotteemme ja palvelumme ovat ympäristöystävällisiä vaatimalla toimittajiamme huomioimaan toimintansa ympäristövaikutuksia. Seuraamme tarkasti tuote- ja ympäristöalan kehitystä yhdessä sidosryhmiemme kanssa toimintamme jatkuvaksi parantamiseksi.

- Käymme vuoropuhelua asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa ja varmistamme, että toimittamamme palvelut ja tuotteet ylittävät asiakkaidemme odotukset.
- Osallistutamme työntekijöitä laatu- ja ympäristöasioissa johtamisella, koulutuksella ja avoimella vuoropuhelulla.
- Asetamme laatu- ja ympäristötavoitteet toimintasuunnitelmilla ja seuraamme niitä jatkuvasti.
- Noudatamme sovellettavaa lakia ja muita sitovia vaatimuksia toimintaympäristössämme.
- Gerdmansin ympäristötyö edistää kestävää taloutta resursseilla, joiden perusta on elinkaariajattelussa.

Tavoitteemme on, että meidät koetaan laatutietoisena yrityksenä, joka pitää huolta ympäristöstä.

Markaryd 2020-03-02

ISO- sertifikaatit

Laatusertifiointi ISO 9001:2015 ja ympäristösertifi- ointi ISO 14001:2015 mukaisesti. Tämä osoituksena siitä, että voitte luottaa lupaamaamme laatuun.

The Global Compact

Puheessaan The World Economic Forumissa 31. 1.1999 YK:n pääsihteeri Kofi Annan kehoitti yritysjohtajia osallistumaan kansainväliseen aloitteeseen, The Global Compact.

Aloitteen tavoitteena on saattaa yksityissektorin yhteen YK-järjestöjen, ammattiyhdistyksen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tukemaan ja toimimaan ihmisoikeuksien, työympäristön ja ympäristön sekä anti-korruption puolesta.

Tavoitteena on edistää vastuullista yrityskulttuuria ja kannustaa liike-elämää mukaan ratikaisemaan globalisaation ja kestävän kehityksen haasteita.

Osana Takkt organisaatiota Gerdmans on sitoutunut kannustamaan ja edistämään The Global Compact aloitetta.

Lisätietoa Takkt organisaation sitoutumisesta www.takkt.com Sustainability Report linkin kautta.

Lisätietoa YK:n Global Compact aloitteesta löydät linkistä www.unglobalcompact.org

PEFC

Gerdmans Oy:n yli 500-sivuisessa luettelossa esittelemme tuotteitamme kaksi kertaa vuodessa. Siinä on paljon paperia, mutta se saadaan valvotusti sertifioiduista metsistä.

PEFC "Programme for the Endoresement of forest Certification schemes" on kansainvälinen metsien sertifiointia tukeva ohjelma.

PEFC-systeemi tuottaa alueellisia metsäraportteja, jotka luovat pohjan kestävälle metsänhoidolle. Raportit mahdollistavat metsien uudelleen istuttamisen kestävän kehityksen näkökulmasta ja kehittää jatkuvasti näitä pyrkimyksiä.

245 miljoonaa hehtaaria metsäpinta-alaa on tänä päivänä sertifioitu PEFC:n mukaan. Tällä taataan, että ainoastaan kestävän kehityksen periaatteella kasvatetut metsät käytetään.

Käytämme PEFC-paperia, jotta jokainen voi hyvällä omallatunnolla pitää luetteloamme käsissään sekä kokea metsiemme monimuotoisuuden myöskin tulevaisuudessa.

;