Luo turvallisempi varastoympäristö

Turvallisuusvaatimukset kasvavat ja varasto- ja teollisuusympäristöt muuttuvat monimuotoisimmiksi. Suomessa jo työturvallisuuslainsäädäntö sanelee reunaehdot sille, minkälainen turvallisen työympäristön tulisi olla. Se kattaa paitsi psyykkiset tekijät myös sen, että fyysisen työympäristö on otettu huomioon työn suunnittelussa ja tekemisessä. On siis tärkeää ennakoida vaaratekijät ja investoida työturvallisuuteen tavoitteellisella toiminnalla ja seurannalla. Tavoitteemme Gerdmansilla on luoda Parempia Työympäristöjä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Haluamme, että kaikki voivat tuntea olonsa turvalliseksi työpaikallaan! Tässä muutamia tuotteitamme ja vinkkejä, joiden avulla varaston työturvallisuutta voidaan parantaa.

Merkitse riskialueet varoitusteipeillä ja -nauhoilla

Kun työpaikalla on riskialueita, on tärkeää merkitä ne merkintämaalilla tai varoitusteipillä tai -nauhalla. Merkinnän tulee olla niin helppo ymmärtää ja nähdä, että myös henkilöt jotka eivät tunne työympäristöä ymmärtävät ja huomaavat riskisen alueen. Huomioteippi on kätevä ja nopea tapa merkitä riskialueet. Ulkotiloihin voidaan käyttää säänkestävää merkintämaalia, joka levitetään helposti maalausvaunulla. Jalankulku- ja trukkireitit tulee erottaa toisistaan selkeästi. Tämä tehdään merkitsemällä jalankulkutiet ja trukkiliikenteen reitit esimerkiksi viivoilla.

Käytä liikennepeilejä avoimen näkymän luomiseen

Työturvallisuuskeskuksen ohjeistuksessa turvalliseen trukkityöhön sanotaan, että trukit ovat osallisena noin 1 %:een vuosittain tapahtuvista kaikista työtapaturmista. Siksi on erityisen tärkeää, että varaston liikenne sujuu mahdollisimman turvallisesti. Erilaiset liikennepeilit kuten laajakulmapeilit avaavat näkymät myös kulmien taakse, mikä on tärkeää törmäysten välttämiseksi. Mikäli trukinkuljettaja ei näe mihin on ajamassa, ei pidä myöskään ajaa. 360° kupolipeili, joka antaa näkyvyyden jokaisesta suunnasta sopii hyvin käytettäväksi nelihaaraisessa risteyksessä. Ulosajoväylään sijoitettu liikennepeili tekee liikenteestä turvallisempaa. Saatavilla on myös huurtumattomia peilejä, jotka sopivat erinomaisesti myös talvikäyttöön.

Törmäyssuojilla suojaat jalankulkijoita

Varastossa liikkuvat trukkien lisäksi jalankulkijat, joiden turvallisuus on myös tärkeä huomioida. Törmäyssuojat ja betoniporsaat auttavat turvallisen työympäristön luomiseen. Törmäyssuojia on useita erilaisia malleja ja ne sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Käytä niitä ohjaamaan liikennettä ja suojaamaan jalankulkijoita päälle ajolta ja muilta onnettomuuksilta. Ne voidaan myös asettaa suojaamaan kalliita koneita ja tavaroita varastossa. Betoniporsailla voit kätevästi ohjata liikennettä pois pyöräteiltä.

Henkilönsuojaimet

On tärkeää, että työympäristö varastossa on turvallinen, mutta myös, että työntekijöillä on oikeanlaiset suojaimet. Henkilönsuojavarusteisiin kuuluu päänsuojat, kuulosuojaimet ja turvakengät terässuojakärjellä, jotka suojaavat työntekijöitä onnettomuuksien sattuessa. Erityisesti varastoissa, joissa ajetaan trukeilla, ovat terässuojakärkiset turvakengät tärkeitä. Terässuojakärkiset turvajalkineet suojaavat varpaita myös esimerkiksi päälle putoavilta tavaroilta. Mikäli työympäristössä on mahdollista astua naulojen tai muiden terävien esineiden päälle, tulee käyttää kenkiä naulaanastumissuojalla. Ilman työympäristöön soveltuvia turvajalkineita, voi sattua pahojakin onnettomuuksia. Meluisassa työympäristössä on tarpeen käyttää jonkin tyyppisiä kuulosuojaimia. On tärkeää huomioida kuulosuojainten ominaisuudet ja käyttää työympäristöön soveltuvia suojamia.

Nämä olivat vain muutamia esimerkkejä siitä, millaisia henkilönsuojaimia on saatavilla. Jokaisen työpaikan tulee tehdä riskiarviointi, jossa arvioidaan työympäristön riskit ja hankitaan tarvittavat suojaimet. Näin kaikki voivat tehdä työnsä turvallisesti.

 

Tee varastosta turvallisempi tarkistuslistamme avulla

Näppärää tarkistuslistaamme voit käyttää työssäsi turvallisuuden parantamiseksi työpaikalla:

- Ovatko varaston tuotteet sijoitettu keräilytiheyden ja painon mukaan?

- Onko tavaroiden nostamiseen saatavilla apuvälineitä?

- Ovatko nostamiseen tarkoitetut apuvälineet helppo siirtää hyllyjen läheisyyteen?

- Tarkistetaanko säännöllisesti, ettei kuormalavahyllyjä ja varastohyllyjä ole kuormitettu liikaa?

- Ovatko kuormalavahyllyjen enimmäiskantavuudet merkitty hyllyihin selkeästi?

- Onhan kaikissa risteyksissä avoimet näkymät ja tarvittaessa peilit käytössä?

- Onko jalankulkijoille erotettu oma tila trukkien kuljetusväyliltä? Ovatko reitit selkeästi merkitty?

- Ovathan terässuojakärkiset turvakengät käytössä kaikilla, jotka ovat töissä tiloissa joissa käytetään trukkeja?

- Käyttävätkö kaikki työntekijät suojalaseja käsitellessään trukin akkuja?

- Onhan työpaikallanne tarvittavat ensiaputarvikkeet, mukaan luettuna silmien huuhteluspray?

Divider

Tavoitteellisella toiminnalla ja seurannalla luodaan turvallinen ja parempi työympäristö kaikille työntekijöille. Luodaan yhdessä Paremmat Työympäristöt!

 

;